Sangeetha Seva by “Sai Sisters”

Date: 10-30-2021
6:00 PM – 7:00 PM

Venue: KalaVilasa
9265 Activity Road #110, San Diego CA 92126

Kiran & Nivi Sai Sankar

Kiran Sai Shankar – harmonium
Sai Shankar
– mrudangam
Suhas – tabla

Contact

Email: info@kalavilasa.org